توری مرغی

توری مرغی به صورت عمده برای ساخت قفس حیوانات استفاده می شود و به صورت رول به فروش می رسد. قیمت توری مرغی به عرض رول آن بستگی دارد و برای خرید توری مرغی این نکته را باید مورد توجه قرار داد.

ردیفمحصولطولعرضوزنچشمهقیمت
1توری مرغی عرض 120 وزن 6kg 45 m 120 cm 6 kg 3.4 inch 183,000
واحد فروش: رول
2توری مرغی عرض 120 وزن 7.2kg 45 m 120 cm 7.2 kg 3.4 inch 200,000
واحد فروش: رول
3توری مرغی عرض 120 وزن 8.5kg 45 m 120 cm 8.5 kg 3.4 inch 281,000
واحد فروش: رول