تلفن تماس: 09125540901 

سیم آرماتوربندی فرامفتول

جزییات مراحل اجرای آرماتوربندی در سازه‌های بتنی

آرماتوربندی از حساس‌ترین قسمت‌های ساختمان بتنی است که به دقت بالایی برای اجرا نیاز دارد. زیرا‌ تمامی نیروهای کششی در ساختمان به وسیله آرماتورها تحمل می‌شود. بدین لحاظ، در اجرای آرماتوربندی ساختمان‌های بتنی باید نهایت دقت و حوصله به عمل آید. به همین منظور، در ادامه با فرامفتول همراه باشید Read more…