12
اسفند

توری گابیون

گابیون از لغت ایتالیلیی (Gabbione) ریشه می گیرد که به معنای قفس یا محفظه بزرگ است.در واقع گابیون سبدی بافته شده از مفتول با چشمه های 6 ضلعی است که با سنگ های درشت به صورت خشکه چین پر می شود.به همین دلیل به توری سنگی نیز معروف است.

اطلاعات بیشتر