تلفن تماس: 09125540901 

توری سرندی

توری سرندی به طور عمده در صنایع به منظور سرند کردن مورد استفاده قرار می گیرد که با مفتول هایی با ضخامت های مختلف و سایز چشمه های متفاوت تولید می شود. قیمت توری سرندی بر این اساس تعیین میشود که توجه به آن برای خرید توری سرندی الزامی است.
کدمحصولضخامت (mm)چشمه (cm)طول (m)عرض (m)قیمت (T)
1توری سرندی رولی چشمه 1 1 1×1 10-20 1-2.5 1000
2توری سرندی رولی چشمه 1.5 1 1.5×1.5 10-20 1-2.5 1000
3توری سرندی رولی چشمه 2 1 2×2 10-20 1-2.5 1000
4توری سرندی رولی چشمه 2.5 1 2.5×2.5 10-20 1-2.5 1000
5توری سرندی رولی چشمه 3 1 3×3 10-20 1-2.5 1000
6توری سرندی رولی چشمه 3.5 1 3.5×3.5 10-20 1-2.5 1000
7توری سرندی رولی چشمه 4 1 4×4 10-20 1-2.5 1000
8توری سرندی رولی چشمه 4.5 1 4.5×4.5 10-20 1-2.5 1000
9توری سرندی رولی چشمه 5 1 5×5 10-20 1-2.5 1000
10توری سرندی رولی چشمه 5.5 1 5.5×5.5 10-20 1-2.5 1000
11توری سرندی رولی چشمه 1 1.5 1×1 10-20 1-2.5 1000
12توری سرندی رولی چشمه 1.5 1.5 1.5×1.5 10-20 1-2.5 1000
13توری سرندی رولی چشمه 2 1.5 2×2 10-20 1-2.5 1000
14توری سرندی رولی چشمه 2.5 1.5 2.5×2.5 10-20 1-2.5 1000
15توری سرندی رولی چشمه 3 1.5 3×3 10-20 1-2.5 1000
16توری سرندی رولی چشمه 3.5 1.5 3.5×3.5 10-20 1-2.5 1000
17توری سرندی رولی چشمه 4 1.5 4×4 10-20 1-2.5 1000
18توری سرندی رولی چشمه 4.5 1.5 4.5×4.5 10-20 1-2.5 1000
19توری سرندی رولی چشمه 5 1.5 5×5 10-20 1-2.5 1000
20توری سرندی رولی چشمه 5.5 1.5 5.5×5.5 10-20 1-2.5 1000
21توری سرندی رولی چشمه 1 2 1×1 10-20 1-2.5 1000
22توری سرندی رولی چشمه 1.5 2 1.5×1.5 10-20 1-2.5 1000
23توری سرندی رولی چشمه 2 2 2×2 10-20 1-2.5 1000
24توری سرندی رولی چشمه 2.5 2 2.5×2.5 10-20 1-2.5 1000
25توری سرندی رولی چشمه 3 2 3×3 10-20 1-2.5 1000
26توری سرندی رولی چشمه 3.5 2 3.5×3.5 10-20 1-2.5 1000
27توری سرندی رولی چشمه 4 2 4×4 10-20 1-2.5 1000
28توری سرندی رولی چشمه 4.5 2 4.5×4.5 10-20 1-2.5 1000
29توری سرندی رولی چشمه 5 2 5×5 10-20 1-2.5 1000
30توری سرندی رولی چشمه 6 2 6×6 10-20 1-2.5 1000
31توری سرندی رولی چشمه 5.5 2 5.5×5.5 10-20 1-2.5 1000
32توری سرندی چشمه 3 3.0 3×3 1.50 1 1000
33توری سرندی چشمه 3 3.0 3×3 2 1 1000
34توری سرندی چشمه 5 3.0 5×5 1.50 1 1000
35توری سرندی چشمه 5 3.0 5×5 2 1 1000
36توری سرندی چشمه 18 3.5 18×18 2 1 1000
توری سرندی فرامفتول

درباره توری سرندی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سایر محصولات