سیم خاردار

سیم خاردار ( barbed wire ) شامل انواع سیم خاردار خطی یا معمولی و سیم خاردار حلقوی گالوانیزه است که نوع حلقوی آن در دو نوع سیم خاردار سوزنی و تبری می باشد. قیمت سیم خاردار متناسب با نوع آن متفاوت است و برای خرید سیم خاردار باغ باید به این نکات توجه کرد.

ردیفمحصولنوعضخامت مفتولضخامت خارنوع گالوانیزهوزنقیمت
1سیم خاردار خطی خطی 2.5 mm 2 mm گرم 20 kg 20,000
واحد فروش: کیلوگرم
2سیم خاردار سوزنی قطر 60 سانتی متر سوزنی 2.5 mm 2 mm گرم 7 kg 195,000
واحد فروش: کلاف
3سیم خاردار سوزنی قطر90 سانتی متر سوزنی 2.5 mm 2 mm گرم 10 kg 250,000
واحد فروش: کلاف
4سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 سانتی متر حلقوی 2.5 mm 2 mm گرم 7 kg 230,000
واحد فروش: کلاف
5سیم خاردار حلقوی تبری قطر 90 سانتی متر حلقوی 2.5 mm 2 mm گرم 10.5 kg 295,000
واحد فروش: کلاف