تهران ، بازار آهن شادآباد ، بهاران 1 ، بلوک 34 ، پلاک 28
شنبه- پنج شنبه 08:00-18:00
09125540901

مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

ردیفمحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهقیمت
1سیم رابیتس بندی مفتول 1.2 1.2 mm گرم21,300
واحد فروش: کیلوگرم
2سیم اسکوپ مفتول 1.5 1.5 mm گرم21,300
واحد فروش: کیلوگرم
3مفتول 2 گالوانیزه گرم 2.0 mm گرم19,600
واحد فروش: کیلوگرم
4مفتول 2.2 گالوانیزه گرم 2.2 mm گرم19,500
واحد فروش: کیلوگرم
5مفتول 2.4 گالوانیزه گرم 2.4 mm گرم19,500
واحد فروش: کیلوگرم
6مفتول 2.8 گالوانیزه گرم 2.8 mm گرم19,500
واحد فروش: کیلوگرم
7مفتول 3 گالوانیزه گرم 3.0 mm گرم19,500
واحد فروش: کیلوگرم
8مفتول 3.5 گالوانیزه گرم 3.5 mm گرم19,600
واحد فروش: کیلوگرم
9مفتول 4 گالوانیزه گرم 4.0 mm گرم19,600
واحد فروش: کیلوگرم

به دنبال بهترین مشاور برای کارهای بعدی ساختمانی خود هستید؟