رابیتس راویز فرامفتول

آشنایی کلی با انواع رابیتس یا راویز

از گذشته تاکنون همواره سوار کردن ملات در ساخت بناها یکی از موارد مهم برای سازندگان به شمار می‌رفته است. به همین منظور، برای این قسمت از سازه‌ها، از توری‌های طبیعی در قدیم مانند نی و طناب تا شبکه‌های فلزی امروزی به نام رابیتس استفاده می‌شده است. امروزه، یکی از ادامه مطلب…